Kaupan ehdot

Osapuolet

Vuokranantaja

Kurttilan lomamökit / Keijo Kurttila
Junttilantie 6, 91600 Utajärvi
Puh. 040 0424130
info@kurttilanlomamokit.fi
Y-tunnus: 1631608-5

Kohteen vuokraaja sitoutuu noudattamaan näitä sekä vuokraajakohtaisia ehtoja vuokratessaan kohteita ja/tai ostaessaan palveluja Kurttilan lomamökkien Internet-palveluissa.

Tilaaminen

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.
 • Sovellamme majoituskohteissa dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittan ja päivittäin.
 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.
 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.
 • Pidätämme oikeuden tarvittaessa mökin vaihtoon vastaavanlaiseen mökkiin.
 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
 • Pidätämme oikeuden muuttaa varausehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin varausehtoihin.

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. 

Varaaminen

 • Vuokraaja vastaa siitä, että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.
 • Vuokraajan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Vuokraaja maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Vuokranantaja ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Vuokranantajaan tilanteen korjaamiseksi.
 • Vuokranantaja ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.
 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Vuokranantaja on saanut tiedon peruutuksesta.

 • Vuokralainen vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.
 • Mikäli vuokralainen peruuttaa varauksensa,
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa 28 vrk tai enemmän, peritään varauksesta toimituskulut. Toimituskulujen suuruus on 30 €.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 28 vrk, mutta vähintään 14 vrk, peritään 50 % kohteen vuokrahinnasta.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 14 vrk, peritään koko vuokrahinta.
  • Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Vuokranantajan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Vuokranantaja irtisanoa vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.

 • Vuokralaisella on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.
 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Avaimet

 • Maksuvahvistuksessa vuokralaiselle toimitetaan ohjeet avaimesta ja sen noudosta.
 • Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta Vuokranantajalla on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti kuitenkin vähintään 100 euroa.
 • Vuokranantajalla on oikeus periä vähintään 20 eur korvaus, mikäli tämä joutuu avaamaan kohteen hävinneen tai sisälle jääneen avaimen vuoksi.

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa
 • Vuokralaisella on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.
 • Jos vuokralainen huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.
 • Vuokralainen huolehtii kohteen siisteydestä sekä jätteiden poiskuljetuksesta vuokra-aikana ja sen päätyttyä.
 • Vuokralainen on vastuussa kohteen loppusiivouksesta varauksen päättyessä, mikäli loppusiivousta ei ole tilattu etukäteen.
 • Mikäli vuokralainen on jättänyt kohteen siivoamatta tai siivousta ei ole toteutettu huolellisesti, laskuttaa Vuokranantaja kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti. Siivoustyö 70 eur/h, matkakulut 2 eur/km, matka-aika lasketaan työaikaan.
 • Kohde on vuokralaisen käytössä vain kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.
 • Lemmikkieläimet
  • Lemmikit ovat tervetulleita osaan kohteistamme. Sellaiset kohteet on merkitty erikseen.
  • Vuokralainen on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista.
  • Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä.
  • Lemmikkieläinten omistajien tulee kiinnittää erityistä huomiota majoituskohteen siisteyteen. Majoituskohde tarkistetaan aina lemmikkieläimen jälkeen ja tarvittaessa siivotaan Vuokranantajan toimesta, josta myös veloitetaan edellä mainitusti. Lemmikkieläimet eivät saa olla sängyillä ja sohvilla.
  • Lemmikkieläimen omistajan tulee noudattaa myös mahdollista erikseen annettua tarkentavaa ohjeistusta.
 • Vuokrakalusteet. Vuokrakalustoa ja vuokralaisten käytössä olevia soutuveneitä ja tulipaikkoja koskevat erityisehdot
  • Vuokralaisen tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeeseen. Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Vuokralainen sitoutuu tekemään turvallisuustarkastuksen vuokra-aikana. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta, eikä vuokrata edelleen. Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa. Vuokralainen käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan.
  • Vesiretkeilykaluston (esim. kanootit, kajakit, SUP-laudat ja soutuveneet) osalta, asiakas vakuuttaa olevansa uintititaitoinen sekä omaavansa aiempaa kokemusta kyseisen välineen käytöstä.
  • Vuokralaisen tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokrakauden päättyessä sovittuun paikkaan puhdistettuna ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Vuokralaisen on ilmoitettava viipymättä Vuokraajalle mikäli palautus viivästyy. Vuokraajalla on oikeus periä ylimenevältä ajalta 30% korotettu maksu, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.
  • Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Vuokralainen vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta. Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä ilmenevistä vioista Vuokraajalle välittömästi.
  • Vuokraaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Vuokraaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralaiselle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Vuokraaja ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta laitetta, eikä korvaamaan käytön keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.

Vahinkojen korvaukset

 • Vuokralainen on velvollinen korvaamaan Vuokranantajalle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Vuokralainen on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

 • Vuokranantaja ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.
 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.
 • Vuokranantaja pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.
 • Jos Vuokralainen ja Vuokranantaja eivät pääse yhteisymmärrykseen, Vuokralainen voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi Suomessa.

Sopimusehdot

Sopimuksen syntyminen

 • Sitova sopimus kaupasta tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).
 • Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan Vuokralaiselle sähköpostitse.

 

Maksuehdot

 • Vuokranantaja soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.
 • Vuokranantaja ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.
 • Vuokralainen sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, vuokravarausta ei käsitellä.